Juletræer

Salg af juletræer og pyntegrønt

20. december 2021 NB: På grund af stort salg i weekenden har vi udsolgt af træer på 2 meter og derover

Vi sælger Nordmannsgran juletræer samt pyntegrønt af Nobilis og Nordmannsgran den sidste weekend i november, alle weekends i december frem til jul og også den 20. - 23. december. Alle dage kl. 10 - 16.

Der er mulighed for selv at fælde træet, eller man kan vælge et, der allerede er fældet.

Prisen er 125 kr. pr. meter for træer op til 3 meters højde - for højere træer aftales prisen individuelt.

Pyntegrønt koster 30 kr. for et stort bundt.

Vi sælger også juletræsfødder til mindre træer (max højde ca. 180 cm). 

Du kan betale kontant samt med MobilePay.

Vi har igen i år lavet et samarbejde med Norsminde Kro, så du efter at have købt et juletræ hos os kan køre til kroen og få rabat. Husk at bede om en kvittering på dit køb hos os. 

Juletræer dyrket med minimal anvendelse af kemi

 

Vore juletræer dyrkes efter Global G.A.P. standarden. Det er en frivillig certificeringsstandard, der er lavet for at sikre forbrugere bedre dokumentation og sporbarhed i landbrugsproduktionen. G.A.P. er en forkortelse for Good Agricultural Practice (Godt landmandsskab). Det betyder, at juletræerne er produceret med mindst mulig anvendelse af sprøjtemidler og gødning og med fokus på arbejdsmiljøet. Fx. bruger vi ikke kemi til topskudsregulering og vore træer er gødet delvis med naturgødning (pilleret hønsemøg).

Standarden er udarbejdet af en række europæiske detailkæder og fødevareproducenter. De store detailvarekæder i Europa stiller krav om dokumentation for produktionsforholdene for alle typer af varer, som de sælger – og dermed også for juletræerne. Global G.A.P anvendes i mere end 100 lande verden over. Læs mere om Global G.A.P. her:

http://www.globalgap.org/uk_en/

 
Fældede juletræer klar til salg på gårdspladsen
Fæld selv familiens juletræ i vor plantage tæt på gården. Du kan låne en sav hos os.

Besøg af TV2 Østjylland 21. december 2013

Den 21. december havde vi besøg af TV2 Østjylland, der gerne ville lave et indslag til Østjylland Rundt om juletræer. Resultatet ses her:

 http://www.tv2oj.dk/nyheder/22-12-2013/1930/ostjylland-rundt?autoplay=1#player

 

 
TV2 Østjylland 19. december 2012
Vi har haft besøg af 2 journalistelever fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der som et led i deres uddannelse producerer en udsendelse hver onsdag kl. 21.00 i TV2 Østjylland. I en temaudsendelse om julen ville de gerne have et indslag om vort juletræssalg.
Juletræer klar til eksport
Juletræer klar til eksport

Juletræerne kommer ikke på udsalg (Af Erik Nørby, artikel i JP Aarhus 4/12 2009)

Tove og Morten Sejersen på Fløjstrupgård ved Beder sender i disse dage et par tusinde træer til Tyskland.

At dømme på tilbudsaviser og julekataloger har mange detailhandlere banket priserne ned for at få omsætningen fra julehandlen op. Men når det gælder juletræet, skal vi ikke regne med et prisfald. En pæn stor nordmannsgran af god kvalitet bliver svær at finde til under 250 kr. hos juletræshandleren.

Vi skal alle have et juletræ, så efterspørgslen i Europa er nogenlunde konstant. Derfor er det især udbuddet, der bestemmer prisen, og det er ikke så stort, som det var for 6-7 år siden.

 

70-165 kr.

Tove og Morten Sejersen på Fløjstrupgård i Fløjstrup ved Beder har dyrket juletræer i 15 år.

Hos dem begyndte årets høst, netop som novembers regn og varme slog over i de første decemberdages sol og rimfrost.

»For 6-7 år siden var prisen til producenten helt nede på omkring 40 kr. Efter åbningen mod Østeuropa væltede det ind med frø fra Georgien til det europæiske marked, og det gav et stort udbud af planter,« siger skovrider Henrik Buhl fra Skovdyrkerforeningen Østjylland, der står for videresalget af juletræerne fra Fløjstrupgård.

Siden har udbuddet tilpasset sig efterspørgslen, og Tove og Morten Sejersen får i år mellem 70 og 165 kr. for træerne afhængig af størrelse og kvalitet. Priserne svinger fra år til år, og når de små træer plantes, kan ingen vide, hvordan markedet er 7-8 år senere, når de har den rigtige størrelse.

Henrik Buhl regner ikke med, at priserne kan holdes på det nuværende, høje niveau. Med et stigende udbud de kommende år vil priserne falde.

 

Færre frostskader

Fløjstrupgård drives som fritidslandbrug, hvor seks hektar er udlagt til juletræer.

»Vi bor tæt på kysten, og det giver mindre risiko for frostskader om foråret, når træerne sætter nye skud,« fortæller Tove Sejersen.

De har eksporteret træer til både Italien, Frankrig og Grønland. I år skal et par tusinde træer fra Fløjstrup sprede juleglæde i tyske hjem, mens et mindre antal går til hjemmesalg fra gården.

Dronning Margrethe og hendes familie kommer sandsynligvis også til at danse om et træ fra Fløjstrup. I hvert fald plejer familien Sejersen at være hofleverandør, når det gælder juletræ til Marselisborg Slot.

Juletræer pynter på CO2-regnskabet (Af Thomas Hoffmann, artikel i videnskab.dk 16.12.09)

En dansk forsker mener, at juletræer binder mere CO2 end landbrugsafgrøder.

Vi kan gøre mange småting i hverdagen for at gavne klimaet: slukke for lyset, når vi går hjemmefra, cykle i stedet for at tage bilen - og i denne juletid kan vi sandelig også købe et juletræ og på den måde være med til at gøre den globale opvarmning lidt mindre.

På forskningscentret Skov & Landskab ved Københavns Universitet har forskere i forskellige undersøgelser analyseret kulstofakkumuleringen i danske træer. Et gennemsyn af konklusionerne afslører nu, at juletræer er gode til at binde CO2 fra atmosfæren.

I løbet af et år binder en hektar (100 meter x 100 meter) med juletræer af typen nordmannsgran 2,6 ton kulstof fra omgivelserne. Det svarer til omkring 10 ton CO2 eller nogenlunde det samme som en normal, dansk skov.

Juletræer i stedet for landbrug?

Opdagelsen får en seniorforsker fra Københavns Universitet på klimatanker, for når han sammenligner med tal fra Kyoto-protokollen - som på mange måder er grundlaget for menneskets kamp mod klimaændringer - bider han mærke i, at landbrugets afgrøder ser ud til at være dårligere til at binde CO2 end juletræer.

Derfor kunne det give mening at bruge landbrugsjord til at dyrke juletræer, lyder det fra biolog og ph.d. Lars Bo Pedersen.

»Vi løser selvfølgelig ikke verdens CO2-problemer ved bare at plante juletræer, men isoleret set er det måske ikke så dårlig en idé at erstatte en lille del af landbrugsproduktionen med juletræer for at fiksere mere kulstof, ligesom vi allerede er i gang med. Inden for klima taler man jo om mange bække små, og vores oplysninger peger på, at juletræsproduktion måske kan binde mere kulstof end nogle former for landbrugsproduktion,« siger Lars Bo Pedersen, seniorforsker ved Skov & Landskab.