Selvskovning brænde

Vi har overtaget en del af Malling Østerskov. Herfra sælger vi brænde til selvskovning (blandet løvtræ) til en pris af 200,00 kr. pr. rummeter inkl. moms.

Desuden fældes der mindre mængder gavntræ. Her ses fældning af asketræ, der eksporteres til Vietnam.

I skovens nordlige del ses iøvrigt tydelige spor af højryggede agre, formentlig fra middelalderen. Ved højryggede agre forstås en dyrkningsmetode, hvor den dyrkede jord pløjes op i aflange, forholdsvis flade højderygge adskilte ved lavninger. Fordelene ved denne dyrkningsmåde er, at den sikrer en vis afdræning, idet vandet løber af den dyrkede jord ned i de mellemliggende lavninger.