Selvskovning brænde

Vi har overtaget en del af Malling Østerskov, hvor vi sælger træ til selvskovning for 300 kr. pr. rummeter inkl. moms.

Desuden skoves der til andre formål, senest asketræ til møbelindustrien i Vietnam.

I skovens nordøstlige hjørne er der tydelige spor af højryggede agre, formentlig fra middelalderen. Ved højryggede agre forstås en dyrkningsmåde, hvorved den dyrkede jord pløjes op i aflange, forholdsvis flade højderygge adskilte ved lavninger. 

Fordelene ved denne dyrkningsmåde er, at den sikrer en vis afdræning af den dyrkede jord, idet vandet løber af ned i de mellemliggende lavninger. Efter indførelsen af moderne dræning med dræningsrør er denne pløjemetode ikke mere nødvendig.